Digte og billeder

Hvorfor digte? Hvad kan få en digter til at skrive et digt?

Det er der mange forskellige svar på, ikke bare på langs gennem litteraturhistorien, men også på tværs i samtiden: Alt. Livet. En sansning. En følelse etc. Også et billede kan give impuls til at skrive et digt. Inspirationen kan udfolde sig på vidt forskellige måder, og ingen er hverken rigtige eller forkerte.  I denne kreative øvelse skal I selv skrive et digt med afsæt i et bestemt billede, nemlig et af de seks vægmalerier af HuskMitNavn.  I kan varme op ved at lytte til digtoplæsning ved Jørgen Leth og Naja Marie Aidt og lægge mærke til de sproglige og stilistiske virkemidler, de bruger i deres egne digte.

Fag

Dansk

Område

Område
Kreative øvelser

Kunstnere

HuskMitNavn
Hvorfor digter jeg? Hvad kan få mig til at skrive digte?

Begynd på klassen med at se og høre Jørgen Leth og Naja Marie Aidt læse deres digte op på Gyldendals Lyrikporten. Se også deres korte videoer ”Hvorfor digter jeg?”.
Fordel jer i mindre grupper, der hver vælger et af digtene:
Jørgen Leth: ”Der er hun”, ”Spredt ud”, ”Lyden af sproget”
Naja Marie Aidt: ”tænk”, ”Søndag”.

Start gruppearbejdet med at lytte opmærksomt til det valgte digt, mens I hver for sig noterer de sproglige og stilistiske virkemidler, som I bider mærke i.
Snak derefter sammen om, hvad I har lagt mærke til, og noter konkrete eksempler på de mest karakteristiske virkemidler.
Overvej, hvad der gør netop dette digt til et digt. Læs teksten under menupunktet ”Poetikken”. Hvordan giver det mening i forhold til det konkrete digt?
Læs teksten under menupunktet ”Om digtene” og diskuter, hvorvidt det uddyber jeres forståelse af det digt, som I arbejder med. 

Skriv et digt med inspiration fra HuskMitNavn – og med fire benspænd

Nu skal du arbejde videre alene. Vælg det af de seks vægmalerier, som siger dig mest, måske fordi det sætter tanker, følelser, erindringer, drømmerier, fantasi eller stemninger i gang hos dig. Du skal skrive et digt med udgangspunkt i det.
Sæt dig godt til rette med udsigt til vægmaleriet (eller find billedet her på sitet). Skriv uden ophold i fem minutter om, hvad du ser på billedet, og hvilke tanker, følelser, fantasier og associationer, det sætter i gang hos dig. Hvis du går i stå, så vend tilbage til billedet og fokuser på et andet sted og skriv herudfra etc. Er der indtryk eller forstyrrelser fra omgivelserne, der trænger sig på, kan du også tage dem med i skrivningen. Læs igennem og marker ord og vendinger, som du finder gode eller vigtige. Skriv nu første udkast til et digt med fire benspænd:

  • Din inspiration fra HuskMitNavn skal sætte spor i dit digt på en måde, så læseren kan se, hvilket vægmaleri, der er dit udgangspunkt 
  • Du skal bruge et eller flere elementer fra din hurtigskrivning
  • Der må ikke være enderim
  • Du skal bruge mindst et af de sproglige virkemidler, som du har set hos Leth eller Aidt

Læs det igennem og ret til. Er teksten et digt? Har du brugt de fire benspænd? Fungerer de sproglige virkemidler, du indtil nu har anvendt, eller kan du være mere kreativ med fx anafor, troper, linjebrud, allitteration?
Skriv nu andet udkast. Læs igennem og overvej kompositionen, specielt optakt og slutning. Tilføj en titel.

De andres digte og inspirationer

Slut af med at gå sammen i grupper på fire, hvor to har arbejdet med Leth og to med Aidt i trin A. Læs op efter tur med udsigt til de relevante vægmalerier. Diskuter hvordan HuskMitNavn-maleriet indgår i det enkelte digt og fx sætter spor i digtets tema, stemning, ordvalg. Diskuter også hvorvidt Leths eller Aidts måde at bruge sproglige virkemidler på, evt. deres poetik, kan spores i det enkelte digt.