Det store maleri – dialogøvelse for par

Dialog og replikskrivning er en kreativ øvelse om personer, samspil og situation.

Øvelsen med Cai Ulrich von Platens store maleri tager kun ca. 15 minutter og kan bruges i starten af et dramaforløb eller som generel træning af ”skrivemusklen”. Der er ikke et overordnet mål om at producere en færdig, helstøbt tekst. Tidsramme på kun 15 minutter betyder, at der ikke er forventning om, at I skal producere noget perfekt.

Fag

Dansk

Område

Område
Kreative øvelser

Kunstnere

Cai Ulrich von Platen
Drømmer personerne eller...?

Allerførst skal læreren eller klassen lave et antal ens sedler, som hver især angiver en af “scenerne” i Cai Ulrich von Platens store maleri. Det kan bl.a. være de to personer i soveposer, kvinde og pige, tyrefægter og skygge, se flere forslag i Tip herunder.

Gå sammen i par og træk en seddel. Henne ved det store maleri finder i den scene, som I har trukket, og kan begynde på øvelsen, mens I har maleriet foran jer. Alternativt kan I tage et foto af jeres scene og gå til et roligere sted. 

Træk lod om rollefordelingen: Der er én person til hver, så hvem er hvem? Træk også lod om, hvem der skal starte dialogen.

 

Tip

Lav lige så mange sedler/post-it, som der skal være grupper, og skriv på hver seddel en scene i maleriet, hvor to personer er i nærheden af hinanden og derfor kan udgøre en scene. Måske er der brug for at lade nogle af dem gå igen. Forslag:

 • løbende mand og harmonikaspiller
 • tyrefægter og skygge
 • sparkende person og liggende person
 • to gravsten
 • busten med den lange næse og skyggen på muren  to personer i soveposer

To voksne med to børn i forskellige parkombinationer:

 • voksen mand og voksen kvinde
 • kvinde og pige
 • mand og dreng
 • pige og dreng
 • kvinde og dreng
 • mand og pige

 

Hvad sker der her - hvad siger personerne?

Nu skal I starte en dialog mellem jeres to personer, og fremgangsmåden er, at I skiftes til at skrive en replik, som jeres person siger, og vise replikken til makkeren, som derefter finder på en passende replik fra sin person etc. 

Skriv gerne korte replikker, og hav fokus på, at replikkerne udvikler sig til en dialog. Udover replikkerne må I ikke tale sammen undervejs.

Efter ca. 10 minutter, eller når I ikke kan finde på flere replikker i dialogen, læser I replikkerne højt for hinanden. I må gerne rette lidt i replikkerne for at få dialogen til at stå skarpere.

Har I med replikker, personer og situation skabt et drama eller en pointe?

Til sidst kan I gå sammen med et andet par og læse jeres dialoger op foran jeres scener ved maleriet.  

Snak sammen om, hvad der gør replikkerne til en dialog, og hvordan I med replikker, personer og situation måske har fået skabt et lille drama eller en fortælling, en pointe eller en stemning.