Det serielle

I 1960'erne opstod den kunsthistoriske periode, som vi kalder 'minimalismen'.

Her arbejdede mange kunstnere med skulptur i et abstrakt formsprog og helt enkle figurer, som kunne fremstilles industrielt. De kunne derfor arbejde med helt ensartede gentagelser i serielle forløb. Man har dog også arbejdet med serier på mange andre og meget forskellige måder i kunsten: Illustrationer af bibelske fortællinger på altertavler, malerier eller fotos med gentagelser af samme motivkreds, reportagefotos i serier med mange aspekter af samme emne eller grafiske serier med sammenhænge eller variationer i farver, former og linjer. Det kan betyde meget for både oplevelsen og fortolkningen af et værk, om det er et enkeltstående billede eller en del af en serie.

Fag

Billedkunst

Område

Område
Form

Kunstnere

Cai Ulrich von Platen
Gudrun Hasle
Jesper Rasmussen
Fokus på det serielle som visuel kultur

Lektie inden første modul i opgaven:

I faget billedkunst arbejder vi ikke kun med kunst, men også med visuel kultur. Visuel kultur er defineret af, at det er en sammenhæng mellem visuelle fænomener. Visuelle fænomener er ALT, hvad vi kan se omkring os! Det er altså et meget bredt felt, som vi skal arbejde med, fordi det skærper vores opmærksomhed på alt, hvad vi ser omkring os fra reklamer over møbler til vejskilte. Kunst kan også være en visuel kultur, som fx i den følgende opgave om serier, men det serielle kan også bredes ud til andre visuelle kulturer omkring os.

Find i dit hjem et eller andet visuelt fænomen, som der findes flere af, så de tilsammen kan siges at være en visuel kultur - eller en serie. Det kan fx være stole, tomme flasker, ting i et køleskab, potteplanter osv. osv. Vælg et visuelt fænomen, en ting, som du har flere af, og lav forskellige opstillinger af tingene. Det kan fx være efter størrelse, farve, materiale, overflade osv. Tag billeder af opstillingerne og gem i din portfolio.

Hvordan bruges serier i skolens udsmykning?

Flere af de kunstnere, der har udsmykket skolen, arbejder med serier af billeder. Nogle af dem arbejder i et abstrakt formsprog, andre har en form for fortælling i deres serier.

Gå på opdagelse i udsmykningerne og find serier af værker, som har en sammenhæng med hinanden i farver, former, motiver og udtryk. Start enten ved én af de abstrakte serier som Richard Mortensen eller Finn Naur Petersen, eller ved en af de mere fortællende serier som Jette Gejl Kristensen eller Marianne Jørgensen, og gå så videre derfra.

Vælg en billedserie, som du synes er spændende, fordi netop det, at billederne indgår i en serie, giver dem et ekstra lag i fortællingen eller i udtrykket, og som du måske ikke ville have fundet interessante enkeltvis.

Tag billeder af værkerne enkeltvis og som hel serie (hvis muligt).

Hvad gør serier af billeder interessante?

Læg billederne ind på din computer og tag noter til, hvad der kendetegner billederne enkeltvis, og hvordan du synes, de virker som serie.

Find desuden eksempler fra andre genrer/kunsthistoriske perioder, hvor man bruger/har brugt serier. (se tip)

Vis dine eksempler til en makker eller en gruppe og diskuter, hvad der gør serier af billeder interessante.

Opstil sammen mindst tre kriterier for gode billedserier, som man kan holde sig for øje, når man selv vil arbejde med serier af billeder.

Tip

Minimalismen:
Donald Judd
Carl Andre
Dan Flavin
Sol LeVitt
Richard Serra
Freddie A.Lerche

Andre kunstnere:
Michael Kvium: Fools og Evil Thoughts
John Kørner: War Problems
Viggo Rivad: Et farvel
Cindy Sherman: Film Stills
Shadi Ghadirian: Like Everyday
Marco Evaristti: Helena
Hannah Wilke: So Help Me Hannah
Kirsten Justesen: Mermaid
Boushra Almutawakel
Andy Warhol
On Kawara
Theo Hues

Hvordan kan man udnytte serielle effekter i kunsten?

Du skal nu undersøge det serielle ved at lave din egen serie af billeder. Husk at inddrage de tre kriterier, I har opstillet i opgave C, og overvej deres brugbarhed undervejs i den praktiske proces. Du skal vælge mellem to forskellige genrer, hvor du skal fokusere på enten indhold eller form i dine billeder:

  • Du kan enten lave en fotoserie, som viser en form for fortælling eller et andet genkendeligt tema fra et almindeligt menneskeliv (som fx Jette Gejl Kristensens billeder af en kvindes hjem). Du skal undervejs overveje, dels hvilke situationer/personer/genstande der skal vises for at få temaet eller historien frem, dels hvilke fotografiske virkemidler, du vil bruge for at understøtte fortællingen/temaet: Beskæring, farver, gråtoner, lys, linjer, former, synsvinkel osv.
     
  • Eller du kan lave et værk med inspiration i minimalismens serielle princip (som fx Richard Mortensens billeder). Du skal her tænke i gentagelse af abstrakte former, tegn, farver, mønstre, linjer, og du kan også lade motivet/dele af motivet strække sig over flere billeder. Du kan fx vælge at male, arbejde i stof eller bruge trykteknik.

Tag mange noter i både ord, billedeksempler, fotos og tegnede skitser af din proces til din portfolio.

Hvis det er muligt, kan I til sidst lave en udstilling på skolen, hvor I hænger jeres serier af fotos/malerier op i forlængelse af hinanden (dog med markering af overgangen mellem serierne) som en lang “slange” af billeder gennem skolen. I kan evt. supplere udstillingen med opstillinger af fysiske genstande i serier, fx stole, bøger eller andre af de visuelle fænomener, vi har rigtig mange af på en skole.