Det abstrakte og det figurative

Som kunstner kan man have forskellige kunstneriske strategier.

Hele vejen gennem kunsthistorien har kunstnere vekslet mellem forsøg på og ønske om at gengive virkeligheden så præcist som muligt i kunsten og at ville bruge kunsten til at udtrykke idéer eller følelser uden at lægge vægt på om ”det lignede”. Vi kan tale om forskellige kunstneriske strategier som fx en naturalistisk, en ekspressiv eller en decideret abstrakt strategi. Nogle gange har de kunstneriske strategier afløst hinanden, andre gange har de været til stede sideløbende.

Fag

Billedkunst

Område

Område
Indhold

Kunstnere

Cai Ulrich von Platen
Jesper Rasmussen
Gudrun Hasle
Hvad kendetegner hhv. det abstrakte og det figurative i form, indhold og kontekst?

Undersøg forskellige kunstneriske strategier:

Hvordan, hvornår og hvorfor har man gennem kunsthistorien malet figurativt og naturalistisk, så billederne lignede deres motiv mest muligt?

Hvordan, hvornår og hvorfor begyndte man at male mere ekspressivt eller decideret abstrakt kunst?

Tip

Du kan læse om kunsthistoriske perioder i en af disse tidslinjer, hvor der også findes eksempler på centrale kunstnere:

https://kunstonline.dk/kunst-historie/
https://forlagetcolumbus.dk/boeger/kulturfagfag-paa-tvaers/billedkunstbogen/tidslinje/

Eller du kan tage udgangspunkt i disse 20 kunstnere fra forskellige kunsthistoriske perioder:

Jackson Pollock, Michelangelo, Mark Rothko, Robert Raushenberg, Asger Jorn, Jane Graverol, Wasily Kandinsky, Erik Henningsen, Georges Braque, Caravaggio, Adolf Wissel, Ernst Ludwig Kirchner, Søren Elgaard, Kathrine Ærtebjerg, Jacques Louis David, Andy Warhol, Michael Kvium, Peter Martensen, Jens Jørgen Thorsen, Berit Heggenhougen-Jensen.
 

Hvad kan man bruge det abstrakte og det figurative til i kunsten?

Gå på opdagelse i skolens kunst i mindre grupper. Find eksempler på naturalistiske/figurative værker og på værker med større eller mindre grad af abstraktion.

Tag billeder af fem værker. Print dem ud og læg dem op i rækkefølge efter graden af abstraktion fra det helt naturalistiske til det helt abstrakte.

Diskuter i gruppen, hvilke kvaliteter/muligheder/begrænsninger de forskellige typer af kunstneriske strategier har:

Hvad er det kunsten kan med disse forskellige måder at gengive virkeligheden/følelser/stemninger på?

Kan man ændre på et værks kunstneriske strategi uden at ændre dets tema eller budskab?

Du skal nu male en parafrase over ét af værkerne i jeres serie.

  • Du kan vælge et af de mest naturalistiske værker og gøre det mere abstrakt (fx med bredere penselstrøg, opløsning af figurer i rene former, farver og linjer osv.) evt. i en proces, hvor du ad flere omgange gør billedet mere og mere abstrakt. Tag billeder af forskellige stadier i processen.
     
  • Du kan også vælge et abstrakt værk og prøve at omsætte den stemning eller følelse, du oplever i værket, til et figurativt motiv, som vækker samme stemning eller følelse. Du kan fx bibeholde væsentlige linjer/farver/former og arbejde videre figurativt med dem.

Overvej og diskuter med din gruppe undervejs i processen, hvad der sker med billedet og jeres opfattelse af det, når det bevæger sig fra den ene strategi til den anden.