Dekoration, taktilitet og rumlighed

Når kunst bevæger sig helt væk fra genkendelige, figurative motiver, kan man tale om, at kunstneren bruger en abstrakt kunstnerisk strategi.

I den abstrakte kunst er der ikke fokus på kunstværkers betydning eller indhold, men i langt højere grad på form og de formelle virkemidler. Den abstrakte kunst eksperimenterer fx med materialer, farver, former og linjer, og når det handler om skulpturer er flade, rum og taktilitet også i fokus for at aktivere andre sanser end synet. Ved at gå helt tæt på kunstnerens eksperimenter og selv eksperimentere vil man kunne opnå en større forståelse for den abstrakte kunst og dens muligheder. (Opgaven her har tre dele, men man kan evt. nøjes med at bruge de to første)

 

Fag

Billedkunst

Område

Område
Form

Kunstnere

Anna Sørensen
Hvordan kan man arbejde med former, farver og mønstre i kunstværker?

Gå ud i trapperummet og se på Anna Sørensens værker, både de keramiske objekter og de to malerier. Du skal ikke tale med nogen imens, og du skal give dig god tid til at observere både værkernes samlede udtryk og detaljer i linjer, former og farver.

Tag billeder af værkerne. Du skal både tage billeder af værkerne i deres helhed, og du skal zoome helt ind på detaljer af dem. Du skal have fokus på de dekorationer og mønstre, du ser i værkerne. Hvor er der gentagelser eller gentagelser med små ændringer, og hvor sker der noget helt nyt?
Tag gerne mange billeder.

Tegn, mens du stadig er i trapperummet, små skitser med blyant og farvekridt af mønstre, der gentager sig i værkerne. Hvad sker der med mønstrene, hvis du skifter mellem sort/hvid og farver i dine skitser? Eller hvis du ændrer på enkelte elementer i mønstrene?

Hvordan kan man arbejde med taktilitet i kunstværker?

Du skal nu gentage øvelsen med at tage billeder af værkerne i både helhed og detalje, men denne gang skal du have fokus på taktiliteten i værkerne. Taktilitet handler om værkets overflade og appellerer til følesansen frem for synssansen, så du skal altså fokusere på, hvordan værkerne vil føles at røre ved: Hvilke forskellige materialer og teknikker er brugt, for at værkerne ikke bare har en ensartet overflade, men giver beskueren lyst til at røre ved og mærke på dem.

NB: Som ved alle andre kunstværker er det måske bedst, at I ikke rører for meget ved dem, så de ikke bliver beskadigede eller beskidte. Men hvis du bruger dine øjne og dit kamera godt, kan du sagtens få en fornemmelse af, hvordan det ville føles at røre ved værkernes forskellige materialer.

Tilbage i billedkunstlokalet lægger du billederne ind på din computer. Vælg nogle af detaljebillederne eller dine skitser fra før og lav små skitseeksperimenter, hvor du igen genbruger eller parafraserer Anna Sørensens mønstre, men arbejder i forskellige materialer og på forskellige overflader:
- Hvad sker der fx, hvis man maler på sandpapir, servietter, plastik, træ, jern, rispapir, glas…..?
- Eller hvis man blander ler og farvekridt, putter sand i malingen eller ?

Hvordan kan man arbejde fra flade til rum i kunstværker?

Anna Sørensen arbejder ofte med mønstre i flade, men omsætter så mønstrene til 3D i sine keramiske objekter. Du skal nu undersøge, hvad der i praksis sker i den proces. Se evt. filmen på denne side. 

Du skal starte med at lave en rumlig form i ler. Du må gerne lade dig inspirere af Anna Sørensens keramiske objekter, men du kan også selv finde på en form.

Du skal nu eksperimentere med at overføre nogle af de mønstre, du har arbejdet med i dine skitser til leret og den rumlige form. Hvad sker der med mønstrene?

Du kan også indsætte nogle af de andre materialer, du har arbejdet med, i leret. Hvad sker der med taktiliteten i mønstrene?

Når dit rumlige objekt er tørt, kan du male det med akrylmaling. Hvad sker der nu med mønstrene og taktiliteten i dem??

Tip

Undervejs i processen får I måske brug for inspiration til at se, hvordan andre kunstnere har arbejdet med det abstrakte, det taktile og det rumlige. I kan fx søge på disse kunstnere:

Asger Jorn: Det Store Relief, Aarhus Statsgymnasium

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, Herning

Patrizia Schüller (relief)

Malene Landgreen

Mette Winckelmann

Bjørn Nørgaard, Talbrucke Tiefland i Næstved

Jørgen Haugen Sørensen (relief)