Debatterende artikel om kunstens betydning i dag

En af genrerne til skriftlig eksamen i HF og STX er den debatterende artikel. Det er en genre, der kan minde om kronikken i et dagblad.

Nogle af kunstnerne på Grenaa Gymnasium udtrykker sig i deres værker mere eller mindre direkte om emner, som optager mennesker i samtiden. Nogle af værkerne lægger måske op til diskussion af aktuelle problemstillinger, mens andre griber fat i mere personlige eller eksistentielle spørgsmål. Men hvad kan billedkunsten egentlig betyde for den enkelte og for samfundet i dag, hvor andre billedmedier som film, serier, reklamer, spil etc. føles som en mere naturlig del af dagligdagen for de fleste mennesker? 

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

Gudrun Hasle
Cai Ulrich von Platen
Jesper Rasmussen
Opgave:

Skriv en debatterende artikel, hvor du med udgangspunkt i konkrete eksempler undersøger og diskuterer, hvad kunst kan betyde for samfundet og for den enkelte, idet du forsøger at overbevise din læser om dine synspunkter.

I din artikel skal du inddrage værker på Grenaa Gymnasium af mindst én af kunstnerne Jesper Rasmussen, Marianne Jørgensen, Gudrun Hasle, Cai Ulrich von Platen. Du skal også inddrage film af den/de valgte kunstnere her på sitet. Du skal desuden inddrage synspunkter og argumenter fra nettet, se Tip.

Titel:  Kunstens betydning i dag.
Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

Tip

Inddrag en af teksterne:

Et debatindlæg i netavisen Altinget.

En podcast “Hvad skal vi med kunst”?

Et interview med to gallerister i onlinemagasinet Kunsten.nu.

Krav til opgaven:

I din undersøgelse skal du anvende relevante og konkrete eksempler og nedslag og særligt fokusere på:

  • at diskutere, hvad kunst kan betyde for dig og den enkelte ved at inddrage synspunkter fra filmen/filmene og egne og andres oplevelser med kunsten på Grenaa Gymnasium
  • at underbygge din argumentation ved at inddrage synspunkter og argumenter fra nettet, se tippet i trin A.
  • at tage stilling i forhold til emnet og forskellige synspunkter om emnet, dvs. på en overbevisende og velovervejet måde formulere hvor du selv står i forhold til emnet
  • at præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt.