Das Unheimliche

Gennem kunsthistorien har billedkunsten ofte haft som sin vigtigste opgave at skildre det skønne, det guddommelige, det perfekte eller andre temaer, som det er rart og behageligt at være beskuer af.

Men i andre perioder har kunsten haft fokus på det grimme, det problematiserende, det provokerende eller andet, som betyder, at vi frastødes af kunsten eller i hvert fald ikke kunne tænke os ”at have det hængende over sofaen”. Nogle gange bevæger kunsten sig et sted imellem de to poler, og det er måske ikke umiddelbart åbenlyst, om et værk egentlig er hyggeligt eller uhyggeligt, og vi kan så tale om ”das Unheimliche” i kunsten.

Fag

Billedkunst
Flerfaglige temaer

Område

Område
Das Unheimliche
Indhold

Kunstnere

Asmund Havsteen-Mikkelsen
Trine Boesen
Jørgen Haugen Sørensen
Malene Landgreen
Mette Winckelmann
Maiken Bent
Dan Sterup-Hansen
Hvad er ”das Unheimliche”?

Start med at arbejde sammen to og to. Undersøg hvad der ligger i psykoanalytikeren Sigmund Freuds teori om ”das Unheimliche”, som man bruger inden for både kunst og litteratur til at beskrive det, der både virker hjemligt og skræmmende på én gang.

Hvor kan man se "das Unheimliche" i kunsten?
 • Gå på jagt i skolens kunstudsmykninger og led efter værker, som I synes indeholder elementer af "das Unheimliche". Ved nogle værker vil det måske være åbenlyst, og I vil straks være enige om, at her er et godt eksempel, ved andre ser I måske noget forskelligt.
 • Vælg to værker som I er enige om, eller vælg ét hver og tag billeder af dem. Læg dem ind på computer og tag noter til, hvilke virkemidler kunstnerne bruger til at opnå den stemning, som I synes gør billedet til repræsentant for "das Unheimliche".
 • Søg også på nettet efter andre eksempler på "das Unheimliche" i kunsthistorien, og vælg to-tre gode eksempler fra forskellige perioder og/eller geografiske områder. (se Tip)
 • Gå sammen med et andet par og sammenlign jeres værker. Diskuter hvilke virkemidler, symboler eller andet, som gør, at I er enige eller uenige om jeres valg af værker, og hvorfor I er enige/uenige.

 

Tip

Eksempler på kunstnere der bruger "das Unheimliche":
Julie Nord, Salvador Dali, Vilhelm Freddie, Vilhelm Hammershøi, Alberto Giacometti, Wim Wenders, Annika von Hausswolff, Patricia Waller, Gilian Wearing, Gohar Dashti, Jesper Rasmussen, Jue Minjun, Cindy Sherman, Rune Bosse.
 

Hvordan kan man fremstille "das Unheimliche" i et kunstværk?

Du skal nu bruge dine iagttagelser til at udforme dit eget værk med temaet "das Unheimliche".

 • Start med at overveje, hvilken hjemlig, tryg og genkendelig verden, dit værk kan tage udgangspunkt i: Farver, former, rum, genstande, personer, stemninger osv.
 • Tænk dernæst over, hvad der så skal tilføres disse grundelementer, for at de pludselig ikke længere er trygge og velkendte, men hemmelige og skræmmende. Tænk igen i både farver, former, rum, personer, symboler osv.
 • Tag mange noter i både ord, billedeksempler, fotos og tegnede skitser af din undersøgelse til din portfolio.

Du bestemmer selv genre, kunstnerisk strategi og materialer til dit værk. Det kan være:

 • et maleri, hvor du kan lege med farver, malemåde og symboler
 • en tegning, hvor gråtonerne får betydning
 • en arkitekturmodel, hvor rum og bygning skifter stemning
 • en installation, hvor konkrete genstande el.lign. sammenstilles på nye måder til nye fortolkninger

Overvej undervejs i dit arbejde med værket, hvad du kan udtrykke i den kunstneriske proces, som du ikke ville kunne udtrykke på andre måder.