Darkness goes in and out through the head

Trine Boesens billede med titlen Darkness goes in and out through the Head er komplekst og rigt på detaljer.

Det indbyder til individuelle tolkninger og forskellige fortællinger, som kunne pege i retning af temaer som ”drøm og/eller virkelighed”, ”Indre og/eller ydre verden” og måske ”Identitet”. Opgaven kan fx bruges i forbindelse med et genre- eller temaforløb.

Fag

Dansk
Flerfaglige temaer

Område

Område
Indre og ydre verden
Tema

Kunstnere

Trine Boesen
Hvad sker der i billedet?

Som forberedelse til timen skal du sammen med 1-2 makkere finde Trine Boesens maleri Darkness goes in and out through the Head.

  • Se godt på billedet, mens I beskriver, hvad I ser. Læg mærke til kontraster og brud, og beskriv hvordan de forskellige elementer er placeret i forhold til hinanden.
  • Tag et billede med mobilen, og gem det i et fælles dokument sammen med jeres beskrivelse.

 

Hvilke stemninger og følelser sætter billedet i gang hos jer? Hvilken fortælling og hvilket tema?

I timen fortsætter I arbejdet sammen i smågrupper:

  • Lav på baggrund af beskrivelsen en fortolkning af, hvad billedet handler om. Hvilken historie fortælles om personen og omgivelserne? Hvilke stemninger eller følelser sætter billedet i gang hos jer?
  • Diskuter titel og tema (drøm/virkelighed, indre-ydre verden, identitet), som I på baggrund af beskrivelse og fortolkning kommer frem til, at billedet handler om.
Skriv en fortælling til billedet

Slut af med at skrive en fortælling (individuelt eller i gruppen), som Trine Boesens billede kunne være en illustration til. I vælger selv genre – gerne ud fra et forløb I har været igennem eller skal i gang med i klassen. Skal det fx være en krimi eller en gyser? Tegneserie eller kortfilm, hvor I udarbejder storyboardet? Psykologisk novelle? Magisk realisme? Aflever som skriftlig opgave til læreren eller læs op for hinanden i grupper.