Crater

På bagvæggen ved Biologi 3 ses Asmund Havsteen-Mikkelsen store vægmaleri af et krater.

Det er malet på en buet væg og det ændrer derfor karakter alt efter hvor i rummet, man ser det fra.
Billedet kan have en sammenhæng med den tradition for illusionsmaleri (trompe l’oeil), som var meget moderne i barokken. Her malede man fx kirkelofter, som så ud som om der var hul direkte op til himlen eller kupler der virkede helt runde, selv om loftet var ganske fladt. (se fx Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola i Rom)

Fag

Billedkunst
Brobygning

Område

Område
Indhold

Kunstnere

Asmund Havsteen-Mikkelsen
Hvordan er det krater opstået??

Hvor kirkelofterne skulle overbevise kirkegængerne om en rumlig illusion, så vil der nok være langt imellem de elever, som bliver overbeviste om, at der findes et krater i skolens lokaler. I stedet virker maleriet ved at pirre vores nysgerrighed. For hvorfor er der et krater midt i lokalet? Hvad er der sket? Hvordan er krateret opstået? Hvor dybt er det? Hvad kunne man forestille sig, der kom op af det?

Lav et billede eller en kort film der viser historien om, hvordan der opstod et krater på Nyborg Gymnasium!