Beskriv og gæt

Hvor god er du til at beskrive et abstrakt billede ud fra farver, nuancer, materialer og former – vel at mærke på et fremmedsprog?

Og hvor god er du til at forstå andres beskrivelse – på fremmedsproget - af et billede, som du ikke selv står og kikker på? Forsøg jer med Mette Winckelmanns udsmykning i Auditoriet.

Fag

Sprogfag

Område

Område
Sprog og stil

Kunstnere

Mette Winckelmann
Præcis og neutral beskrivelse af et af Mette Winkelmanns billeder i auditoriet

Start med at gå over Auditoriet i 2- eller 3-personersgrupper.

  • Kik godt på alle billederne, og vælg et af dem, som I skal beskrive mundtligt så præcist og neutralt som muligt (tag noter til den senere fremlæggelse).
  • Gør jer umage med at finde de mest dækkende gloser på jeres fremmedsprog. I kan bl.a. beskrive størrelse, farver, former, materialer, teknik, placering i rummet.
  • Tag et billede med mobilen, som I muligvis får brug for at vise de andre til næste trin af øvelsen, som foregår i klasseværelset.
Kan I gætte, hvilket element, der beskrives?

Herefter går I sammen med 2 eller 3 andre grupper og beskriver på fremmedsproget efter tur jeres billede for de andre, som efterfølgende skal gætte, dvs. genkende billedet ud fra beskrivelsen.

Det er vigtigt, at den beskrivende gruppe ikke afbrydes, før beskrivelsen er helt færdig, og at de lyttende grupper formulerer deres gæt og spørgsmål på fremmedsproget.

Hvis den lyttende gruppe ikke kan gætte hvilket billede, der beskrives, hjælper I hinanden med at finde flere og bedre beskrivende gloser ud fra fotoet, som I har taget.