Artikel om kunst som udtryks- og erkendelsesform

En reflekterende artikel ligger som genre tæt op ad essayet.

Her tager man udgangspunkt i et konkret værk eller tekst, som bruges som afsæt for refleksioner og ræsonnementer, som udfoldes gennem en tankestrøm af ideer om emnet. De fremstillingsformer, som man almindeligvis bruger i en reflekterende artikel, er bl.a. beskrivelse, karakteristik og refleksion.
 

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

Martin Bigum
Julie Nord
Jesper Christiansen
Kathrine Ærtebjerg
Opgaveformulering
  • Skriv en reflekterende artikel om kunst som udtryks- og erkendelsesform under overskriften ”Er der noget, som kun kunst kan?”

 

Krav til artiklen
  • Du skal tage udgangspunkt i et af kunstnerinterviewene på sitet (Jesper Christiansen, Kathrine Ærtebjerg, Martin Bigum, Julie Nord).
  • I dine overvejelser over, hvad (kun?) kunst kan skal du inddrage et eller flere af den valgte kunstners værker på skolen.

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).