Anmeldelse af udsmykning på Næstved Gymnasium og HF

Anmeldelse som genre kender man fra aviserne, og oftest omhandler anmeldelsen et kulturprodukt som fx en bog, film eller en udstilling.

En anmeldelse er en personlig vurdering, der bygger på viden om emnet, og vurderingen underbygges med iagttagelser og analyse af det produkt, der anmeldes. De fremstillingsformer, som man almindeligvis bruger i anmeldelsen, er bl.a. beskrivelse, redegørelse, analyse, diskussion, vurdering.

Fag

Dansk
Brobygning

Område

Område
Formidling

Kunstnere

Amalie Jakobsen
Anna Sørensen
Research af udsmykning

Gå sammen i par og begynd med at gå en tur rundt om Shape Shifter udenfor og til de keramiske objekter og to malerier indenfor i trappeopgangen. Læs præsentationen af kunstnerne og se filmene med Amalie Jakobsen og Anna Sørensen her på sitet for at samle stof til anmeldelsen.

 

Mindmapping og modtagergruppe

Lav derefter sammen en liste eller mindmap med stikord og synspunkter til anmeldelsen og overvej, hvordan anmeldelsen kan rettes mod en bestemt modtagergruppe og medie, som I selv vælger, fx lokalavis, skoleblad, online kunstmagasin.

 

Udformning af anmeldelse med en bestemt modtagergruppe for øje

Skriv på baggrund af jeres forarbejde (individuelt eller i par) en anmeldelse af udsmykningen, hvor du/I bl.a. vurderer de to kunstneres løsning på den bundne opgave at udsmykke Næstved Gymnasium. Kunstnernes egne overvejelser i filmene skal inddrages. Byt anmeldelse med en makker/et andet par og giv hinanden feedback, bl.a. på tilpasningen til modtagergruppen og mediet.