Anmeldelse af udsmykning

Anmeldelse som genre kender man fra aviserne, og oftest omhandler anmeldelsen et kulturprodukt som fx en bog, film eller en udstilling.

En anmeldelse er en personlig vurdering, der bygger på viden om emnet, og vurderingen underbygges med iagttagelser og analyse af det produkt, der anmeldes. De fremstillingsformer, som man almindeligvis bruger i anmeldelsen, er bl.a. beskrivelse, redegørelse, analyse, diskussion, vurdering.
 

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

Jesper Christiansen
Kathrine Ærtebjerg
Julie Nord
Martin Bigum
Research af udsmykning
  • Gå sammen i par og begynd med at vælge en udsmykning af en af de fire kunstnere (Jesper Christiansen, Kathrine Ærtebjerg, Martin Bigum, Julie Nord). Dyk ned i baggrundsmaterialet om den udvalgte kunstners arbejde med udsmykningen på Marselisborg Gymnasium for at samle stof til anmeldelsen.
Mindmapping og modtagergruppe
  • Lav derefter sammen en liste eller mindmap med stikord og synspunkter til anmeldelsen, og overvej, hvordan anmeldelsen kan rettes mod en bestemt modtagergruppe og medie, som I selv vælger, fx lokalavis, skoleblad, online kunstmagasin.

 

Tip

En enkel kommunikationsmodel adskiller afsender → meddelelse (tekst) → modtager

  • Hvem er afsender? Hvad er afsenderens intention?
  • Hvad er meddelelsen? Hvad er budskabet, og hvordan er det udformet?
  • Hvem er modtager? Hvad er karakteristisk for modtagergruppen? Hvilken interesse har modtageren i meddelelsen?

Denne enkle kommunikationsmodel kan udbygges, så der stilles fem hv-spørgsmål:

Hvem → Siger hvad → I hvilken kanal → Til hvem → Med hvilken effekt

(Laswells kommunikationsmodel)

Udformning af anmeldelse med en bestemt modtagergruppe for øje
  • Skriv på baggrund af jeres forarbejde (individuelt eller i par) en anmeldelse af den valgte kunstners udsmykning, hvor du/I bl.a. vurderer kunstnerens løsning på den bundne opgave at udsmykke rum på Marselisborg Gymnasium.
  • Inddrag kunstnerens egne overvejelser, som de kommer til udtryk i baggrundsmaterialet.
  • Byt anmeldelse med en makker/et andet par og giv hinanden feedback, bl.a. på tilpasningen til modtagergruppen og mediet.