Anmeldelse af Jesper Christiansens udsmykning

Anmeldelse som genre kender man fra aviserne, og oftest omhandler anmeldelsen et kulturprodukt som fx en bog, film eller en udstilling.

En anmeldelse er en personlig vurdering, der bygger på viden om emnet, og vurderingen underbygges med iagttagelser og analyse af det produkt, der anmeldes. De fremstillingsformer, som man almindeligvis bruger i anmeldelsen, er bl.a. beskrivelse, redegørelse, analyse, diskussion, vurdering.
 

Fag

Dansk
Sprogfag

Område

Område
Formidling

Kunstnere

Jesper Christiansen
Oplevelse af helhed og detaljer

Jesper Christiansens udsmykning forholder sig til rum og tid, helhed og detaljer, og den kan opleves på forskellige måder.

  • Begynd med at bruge ca. 10 minutter på at opleve helhed og beskrive en detalje – uden at I snakker sammen.
  • Skriv stikord ned, som I kan bruge til næste trin i opgaven (B).
     
Deling af oplevelsen

Tilbage i klassen går I rundt og deler jeres oplevelse og beskrivelse med hinanden – fortæl og lyt på skift.

  • Skift samtalepartner et aftalt antal gange. Hvilke forskelle og ligheder er der i jeres oplevelser?
     
Anvendelse af stofindsamling og endelig formulering af anmeldelsen

Nu har I indsamlet forskellige indtryk og oplevelser af udsmykningen, som I skal anmelde. Inden I går i gang med at skrive anmeldelsen, skal I

  • Se interviewet med Jesper Christiansen her på sitet
  • Bestemme jer for et medie og en modtagergruppe, som anmeldelsen skal målrettes. Det kan være lokalavis, skoleblad, online kunstmagasin (fx Kunsten.nu) eller lignende.   

I kan skrive individuelt eller i par. I anmeldelsen skal I inddrage jeres egne og evt. klassekammeraters oplevelser fra trin A og B samt videointerviewet med Jesper Christiansen.