Anmeldelse af HuskMitNavns udsmykning på Høng Gymnasium

Anmeldelse som genre kender man fra aviserne, og oftest omhandler anmeldelsen et kulturprodukt som fx en bog, film eller en udstilling.

En anmeldelse er en personlig vurdering, der bygger på viden om emnet, og vurderingen underbygges med iagttagelser og analyse af det produkt, der anmeldes. De fremstillingsformer, som man almindeligvis bruger i anmeldelsen, er bl.a. beskrivelse, redegørelse, analyse, diskussion, vurdering.

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

HuskMitNavn
Opgaveformulering og krav til anmeldelsen

Skriv en anmeldelse af HuskMitNavns udsmykning på Høng Gymnasium og HF. Anmeldelsen skal bl.a. rumme en vurdering af kunstnerens løsning på den bundne opgave at udsmykke fællesrum på Høng Gymnasium og HF og en inddragelse af kunstnerens egne overvejelser over opgaven. Anmeldelsen skal være tilpasset en bestemt målgruppe og medie fx lokalavis, skoleavis eller skolens årsskrift.

Overskrift: Find selv en overskrift, som passer til indholdet i anmeldelsen.
Anmeldelsens omfang: to-tre normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

 

Forarbejde og førskrivning

Start med to og to at gå en tur rundt til vægmalerierne på gangene og i kantinen. Læs præsentationen af kunstneren, og se filmen med ham her på sitet for at samle stof til anmeldelsen.

Tjek punktet ”Om skolen” på skolens hjemmeside.

Lav derefter sammen en liste eller mindmap med stikord og synspunkter til anmeldelsen. Overvej sammen forskellige vinklinger på anmeldelsen og hvordan vinkling skal afstemmes efter modtagergruppe og medie, som I selv vælger. I behøver ikke være enige, da anmeldelsen kan udformes individuelt.

 

Udformning af anmeldelse med en bestemt modtagergruppe for øje

Skriv til sidst på baggrund af jeres forarbejde (individuelt eller i par) en anmeldelse af udsmykningen, hvor du/I bl.a. vurderer kunstnerens løsning på den bundne opgave at udsmykke fællesrum på Høng Gymnasium og HF og inddrager kunstnerens egne overvejelser i filmen.

Byt anmeldelse med en makker/et andet par og giv hinanden feedback, bl.a. på tilpasningen til modtagergruppen og mediet.