Analyserende artikel om Martin Bigums verden

Analyse og fortolkning er bevægelsen fra det konkrete til det abstrakte.

Fra konkrete iagttagelser og analyse af detaljer og enkeltheder, til helheder og fortolkning af sammenhænge på tværs af iagttagelserne. Den analyserende artikel minder om avisernes anmeldelser og indeholder både en analyse, en fortolkning og en perspektivering af et værk. Det er vigtigt at underbygge sine iagttagelser konkret, så den faglige dokumentation for analysen og fortolkningen er i orden. 
 

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

Martin Bigum
Opgaveformulering
  • Skriv en analyserende artikel, hvor du analyserer og fortolker et af Martin Bigums billeder efter eget valg under overskriften: "Martin Bigums verden".

 

Krav til opgaven

I analysen skal du inddrage de vigtigste visuelle virkemidler (fx farver, rum, komposition, kontraster, stil/teknik) og indholdselementer.

  • Giv en fortolkning af væsentlige temaer i billedet på baggrund af analysen og perspektiver til andre kunstværker (litteratur, film eller billedkunst).

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)