Analyserende artikel om Kathrine Ærtebjergs verden

Analyse og fortolkning er bevægelsen fra det konkrete til det abstrakte.

Fra konkrete iagttagelser og analyse af detaljer og enkeltheder, til helheder og fortolkning af sammenhænge på tværs af iagttagelserne. Den analyserende artikel minder om avisernes anmeldelser og indeholder både en analyse, en fortolkning og en perspektivering af et værk.Det er vigtigt at underbygge sine iagttagelser konkret, så den faglige dokumentation for analysen og fortolkningen er i orden. 

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

Kathrine Ærtebjerg
Opgaveformulering
  • Skriv en analyse og fortolkning af et af Kathrine Ærtebjergs billeder under overskriften: "Kathrine Ærtebjergs verden".

 

Krav til opgaven

I analysen skal du inddrage de vigtigste visuelle virkemidler (fx komposition, rum, farver, kontraster, stil/teknik) og indholdselementer.

  • Giv en fortolkning af væsentlige temaer i billedet, og sæt det enkelte billede i relation til den samlede udsmykning af Kathrine Ærtebjerg.
  • Som afslutning skal du perspektivere til andre kunstværker (litteratur, film eller billedkunst).

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)