Analyserende artikel om inspiration fra naturvidenskab i kunst

En af genrerne til skriftlig eksamen i dansk (stx) er den analyserende artikel.

Det er ikke en artikel, som man kender fra aviserne, men en særlig danskfaglig genre, som peger frem mod analyser, man skriver på universitet og i tidsskrifter om litteratur, film eller billedkunst. I opgaven her er den analyserende artikel en skriftlig formidling af en analyse af et kunstværk af maleren Asmund Havsteen-Mikkelsen. Formålet med analysen er at klargøre, hvilket udsagn værket har, og hvordan det udsagn udtrykkes. Artiklen indeholder både en analyse, en fortolkning og en perspektivering af Havsteen-Mikkelsens kunstværk. Det er vigtigt at underbygge sine iagttagelser konkret, så den faglige dokumentation for analysen og fortolkningen er i orden.

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

Asmund Havsteen-Mikkelsen
Opgaveformulering

Skriv en analyse og fortolkning af et af Asmund Havsteen-Mikkelsens værker i Science-bygningen, hvor kunstnerens fascination af naturvidenskabelige emner medreflekteres.

Titel: Naturvidenskab i kunst

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

 

Krav til artiklen

I analysen skal du

  • inddrage de vigtigste visuelle virkemidler (fx komposition, rum, farver, kontraster, stil/teknik) og indholdselementer
  • give en fortolkning af væsentlige temaer i billedet på baggrund af analysen
  • give et bud på titlens betydning for billedet og fortolkningen af det
  • sætte det enkelte billede i relation til den samlede udsmykning i Science-bygningen
  • inddrage kunstnerens egne tanker om sine værker, som de fremgår af filmen her på sitet.
  • formidle din forståelse af kunstværket klart for din læser med en fokuseret indledning og en afslutning, hvor du perspektiverer til andre kunstværker (litteratur, film eller billedkunst), der berører eller er inspireret af naturvidenskabelige emner.

 

Tip

Du kan evt. hente gode råd til opbygningen af en analyserende artikel her: https://www.gymdansk.dk/analyserende-artikel.html