Analyserende artikel om HuskMitNavn og High School Days

En af genrerne til skriftlig eksamen i dansk (stx og hf) er den analyserende artikel.

Det er ikke en artikel, som man kender fra aviserne, men en særlig danskfaglig genre, som peger frem mod analyser, man skriver på universitet og i tidsskrifter om litteratur, film eller billedkunst. I opgaven her er den analyserende artikel en skriftlig formidling af en analyse af et af vægmalerierne på Høng Gymnasium. Formålet med analysen er at klargøre, hvilket udsagn værket har, og hvordan det udsagn udtrykkes. Artiklen indeholder både en analyse, en fortolkning og en perspektivering af vægmaleriet. Det er vigtigt at underbygge sine iagttagelser konkret, så den faglige dokumentation for analysen og fortolkningen er i orden.

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

HuskMitNavn
Opgaveformulering

Skriv en analyserende artikel, hvor du analyserer og fortolker et af HuskMitNavns vægmalerier på Høng Gymnasium efter eget valg.

Overskrift: HuskMitNavn og High school Days
Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

 

Krav til opgaven

I analysen skal du

  • inddrage de vigtigste visuelle virkemidler (fx farver, komposition, kontraster, stil/teknik) og indholdselementer
  • give en fortolkning af væsentlige temaer i billedet på baggrund af analysen
  • inddrage kunstnerens egne tanker om High School Days, som de fremgår af filmen her på siden
  • formidle din forståelse af vægmaleriet klart for din læser med en fokuseret indledning og en afslutning, hvor du kort perspektiverer til andre værker af HuskMitNavn.

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)