Analyserende artikel om et kunstværk

En af genrerne til skriftlig eksamen i HF og STX er den analyserende artikel.

Det er ikke en artikel, som man kender fra aviserne, men en særlig danskfaglig genre, som peger frem mod analyser, man skriver på universitet og i tidsskrifter om litteratur, film eller billedkunst. I opgaven her er den analyserende artikel en undersøgelse af, hvordan et kunstværk kan udtrykke tanker og følelser, som det kan være svært at udtrykke på anden måde. Den færdige artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af Gudrun Hasles værk Beldin a humen, inddragelse af en film med kunstneren og en perspektivering til andre af Gudrun Hasles værker om krop, følelser og tanker. Det er vigtigt at underbygge sine iagttagelser konkret, så den faglige dokumentation for analysen og fortolkningen er i orden.

Fag

Dansk

Område

Område
Formidling

Kunstnere

Gudrun Hasle
Opgaveformulering

Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger, hvordan et kunstværk kan udtrykke tanker og følelser, som det kan være svært at udtrykke på anden måde. I din artikel skal du lave en analyse og fortolkning af Gudrun Hasles broderede billede Beldin a humen og inddrage filmen med hende her på sitet.

Overskrift:  Beldin a humen - krop, tanker og følelser.
Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

Krav til opgaven

I din artikel skal du lave en dybdegående analyse af Gudrun Hasles værk Beldin a humen, hvor du undersøger, hvordan et kunstværk kan udtrykke tanker og følelser om krop og tilstand. Du skal særligt fokusere på:

  • at analysere og fortolke, hvordan broderiet og teksten i billedet anvendes til at fremstille tanker og følelser omkring personens krop og tilstand
  • at gå tæt på kunstværkets form og indhold, foretage relevante iagttagelser, citere centrale formuleringer og anvende relevante analysebegreber
  • at inddrage filmen med Gudrun Hasle for at sammenligne kunstværkets udtryk med filmens: Hvilke væsentlige forskelle og ligheder ser du i måden, Gudrun Hasle udtrykker sig i kunstværk og film. Underbyg med citater og/eller skærmklip fra filmen.
  • at formidle din forståelse af udtryksformerne i billede og film klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.