Abstrakt skulptur

I den abstrakte kunst er der ikke fokus på kunstværkers betydning eller indhold, men i langt højere grad på form og de formelle virkemidler.

Den abstrakte kunst eksperimenterer fx med materialer, farver, former og linjer, og når det handler om skulpturer, er flade, rum og taktilitet også i fokus. Taktilitet handler om værkets overflade og appellerer til følesansen frem for synssansen. Ved at gå helt tæt på kunstnerens eksperimenter og selv eksperimentere vil man kunne opnå en større forståelse for den abstrakte kunst og dens muligheder.

Fag

Billedkunst

Område

Område
Indhold

Kunstnere

Amalie Jakobsen
Hvordan har Amalie Jacobsen arbejdet med form og indhold i Shape Shifter?

Gå i mindre grupper ud til Amalie Jacobsens skulptur Shape Shifter. Se på den fra alle vinkler og rør ved den, så I også får en taktil fornemmelse af værket, og tag billeder. Placer jer så et sted, hvor I har godt udsyn til skulpturen og lav en analyse af den, hvor I kommer ind på skala, materialer, komposition, sokkel og skulpturelle virkemidler.
Brug jeres observationer til at bestemme skulpturens overordnede udtryk og diskutér, om I synes, det giver mening at tale om et tema, en fortælling eller et budskab i en skulptur som denne.

Gå dernæst om i gården ved biblioteket og gør det samme med en eller flere af de skulpturer af Bjørn Poulsen, som findes der.

Hvordan kan man arbejde med form og indhold i abstrakte skulpturer?

Tilbage i billedkunstlokalet lægger I jeres billeder ind i et dokument i jeres portfolio og tager noter til jeres analyser. Prøv nu at søge oplysninger her på sitet eller andre steder på nettet om, hvilke tanker Amalie Jacobsen selv har gjort om betydningsindholdet i sin skulptur. 

Find desuden på nettet billeder af andre abstrakte skulpturer (se Tip), lav sammenligninger af form og indhold. Læs om kunstnerne og skulpturerne og prøv at få en idé om, hvad det er for overvejelser indenfor form, disse kunstnere gør sig.
 

Tip

Sonja Ferlov Mancoba, Robert Jacobsen, Henry Moore, Elisabeth Toubro, Jean Arp, Hein Heinsen (Fredens Port), Jørgen Haugen Sørensen, Bjørn Nørgaard (Slattenpatten og Talbrúcke Tiefland i Næstved ), A-kassen, Ole Christensen, Kamma Hedin, Prins Henrik, Per Kirkeby, Marie Lund.

                     

Hvordan kan man arbejde med form og indhold i forhold til placering af en skulptur?

I skal nu i gruppen undersøge i praksis, hvordan komposition, form og farve spiller ind på en skulpturs udtryk og indhold. 
Start med at lave en præcis skabelon af Shape Shifters to dele i karton i orange og blå i målestoksforhold 1:25.

Eksperimentér med, hvordan formerne kan bøjes, bukkes, drejes, strækkes, og hvordan de sættes sammen. Hvad sker der med skulpturens udtryk og indhold?

Prøv nu at lave samme skabelon i andre farver. Hvad sker der med udtryk og indhold?

Fortsæt eksperimenterne med to eller flere kartonstykker i samme skala, men nu i andre former. Hvad sker der med udtryk og indhold?

Lav mange forskellige eksperimenter, tag billeder af dem og tag noter til virkningen. Til sidst vælger I én af jeres skulptur-variationer og limer den sammen, som den skal stå.

Tag den med jer og gå tilbage til Shape Shifter foran skolen og diskuter, hvordan Shape Shifters form og indhold passer til dens kontekst, altså placeringen netop der og med netop jer, skolens elever, som beskuere.
Ville jeres egen version af skulpturen også passe der? Ellers gå rundt om skolen og find ud af, hvor den ellers kunne stå. Tag billeder af den, hvor I prøver at snyde med proportionerne, så det ser ud, som om den er i virkelig størrelse.