Abstrakt skulptur

I den abstrakte kunst er der ikke fokus på kunstværkers betydning eller indhold, men i langt højere grad på form og de formelle virkemidler.

Den abstrakte kunst eksperimenterer fx med materialer, farver, former og linjer, og når det handler om skulpturer, er flade, rum og taktilitet også i fokus. Taktilitet handler om værkets overflade og appellerer til følesansen frem for synssansen. Ved at gå helt tæt på kunstnerens eksperimenter og selv eksperimentere vil man kunne opnå en større forståelse for den abstrakte kunst og dens muligheder.

Fag

Brobygning

Område

Område
Form
Indhold

Kunstnere

Amalie Jakobsen
Hvordan har Amalie Jacobsen arbejdet med form og indhold i Shape Shifter?

Gå i mindre grupper ud til Amalie Jacobsens skulptur Shape Shifter. Se på den fra alle vinkler og rør ved den, så I også får en taktil fornemmelse af værket, og tag billeder. Placer jer så et sted, hvor I har godt udsyn til skulpturen og lav en analyse af den, hvor I snakker om skulpturens størrelse, materialer, former, farver m.m. Diskuter også hvad I synes, skulpturen udtrykker - har den en form for betydning eller budskab?

Hvordan kan man arbejde med form og indhold i forhold til placering af en skulptur?

I skal nu i gruppen undersøge i praksis, hvordan komposition, form og farve spiller ind på en skulpturs udtryk og betydning.
Start med at lave en præcis skabelon af Shape Shifters to dele i karton i orange og blå.

Eksperimentér med, hvordan formerne kan bøjes, bukkes, drejes, strækkes, og hvordan de sættes sammen. Hvad sker der med skulpturens udtryk og indhold?

Prøv nu at lave samme skabelon i andre farver. Hvad sker der med udtryk og indhold?

Fortsæt eksperimenterne med to eller flere kartonstykker i samme skala, men nu i andre former. Hvad sker der med udtryk og indhold?

Lav mange forskellige eksperimenter, tag billeder af dem og tag noter til virkningen. Til sidst vælger I én af jeres skulptur-variationer og limer den sammen, som den skal stå. Prøv eventuelt at tage den med ud foran skolen og tag billeder af den, hvor I prøver at snyde med proportionerne, så det ser ud, som om den er i virkelig størrelse.