1.person – 2.person – 3.person

En øvelse i at benytte personlige pronominer og possessive pronominer på fremmedsprog.

Træn personlige pronominer og possessive pronominer på dit fremmedsprog i en lille øvelse med HuskMitNavns vægmalerier ved at forsyne dem med tankebobler, talebobler og tekstbokse som dem, der bruges i tegneserier. I skal bruge fantasi og grammatik. 
Øvelsen kan bruges i engelsk, tysk og fransk.

 

Fag

Sprogfag

Område

Område
Sprog og stil

Kunstnere

HuskMitNavn
Find på tanke, tale og beretning

Begynd med i smågrupper at vælge et af HuskMitNavns vægmalerier, som I vil arbejde med.

Snak sammen om, hvad personen/personerne kunne tænke og sige til hinanden eller til personer uden for billedet. Forestil jer også, hvad der er sket lige før og lige efter situationen på billedet.

Jeg, mig, min, du, dig, din, han, ham, hans, hun, de, dem, I, jer etc. – hvad hedder det på fremmedsproget?

Nu skal I på jeres fremmedsprog formulere indholdet i tankebobler, talebobler og tekstbokse, og I skal gøre jer umage med at bruge så mange forskellige personlige og possessive pronominer som muligt (se Tip 1).

Krav til indholdet i boblerne (se Tip 2):

  • I tankeboblerne skal der indgå 1.person, i talebobler 2.person og i tekstboksene 3.person
  • Der skal være to tekstbokse
  • Der skal være mindst 2 tankebobler
  • Der skal være mindst to talebobler
  • Brug mindst 100 ord i alt  
Tip 1

Tjek pronominer på dit fremmedsprog. Her er de personlige og possessive pronominer på dansk:
Personlige pronominer bruges om 1., 2. og 3. person:

Nominativ: jeg, du, De, han, hun, den, det, vi, I, de, De

Akkusativ: mig, dig, Dem, ham, hende, den, det, os, jer, dem, Dem

Genitiv: hans, hendes, dens, dets, vores, jeres, deres, Deres

Possessive pronomener:

De possessive pronominer er min (mit, mine), din (dit, dine), sin (sit, sine), vor (vort, vore). De fungerer ligesom pronominernes genitivformer (fx hans, hendes), men bøjes ligesom adjektiver i køn og tal efter det substantiv der følger efter, jf. parenteserne.

Kilde: https://sproget.dk/

 

Tip 2

 

Tankeboble: Fortæller hvad en figur tænker eller drømmer
Taleboble: Fortæller hvad en figur siger
Tekstboks: Forklarer vigtige ting, for at læseren kan forstå handlingen - fx forudgående handling, steder og efterfølgende handling. Kan også bruges som fortæller, der forklarer figurernes tanker og handlinger.

 

 

Del og ret

Til sidst går I sammen med tre andre par og læser hinandens historier. Er pronominerne brugt rigtigt?  Hvilken historie rummer flest forskellige personlige og possessive pronominer?